top of page

Tym razem napiszę Ci troszkę o tym na czym polega zawód Dietetyka.

Kim jest Dietetyk ?


Dietetyk jest interdyscyplinarnym specjalistą medycznym, który zajmuje się wpływem żywności i żywienia na człowieka. Podczas swojej pracy ma za zadanie dostarczyć wszystkich niezbędnych informacje, które pomogą opracować zasady zdrowego odżywiania, które w połączeniu z właściwym stylem życia są najskuteczniejszą metodą zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.


Praca Dietetyka polega na :

 • badaniu produktów żywnościowych;

 • badaniu pochodzenia żywności;

 • ocenie wzajemnego wpływu farmakoterapii i żywienia;

 • nauce pacjenta stosowania zasad racjonalnego odżywiania się;

 • planowania żywienia indywidualnego i zbiorowego dla wszystkich grup ludności;

 • planowania żywienia dla osób zdrowych, w stanach chorobowych i w specjalnych stanach organizmu ludzkiego np. ciąża;

 • planowania żywienia dla osób w różnym wieku;

 • planowania jadłospisów - opracowywaniem diet żywieniowych;

 • opracowywaniem metod leczenia zaburzeń żywieniowych nadwagi, niedożywienia;

 • opracowywaniem procesu przygotowywania potraw i obróbki termicznej produktów żywnościowych;

 • profilaktyką żywieniową chorób;

 • leczeniem żywieniowym chorób;

 • nadzorowaniem żywienia w placówkach żywienia zbiorowego;

Gdzie może pracować Dietetyk:

 • własna praktyka dietetyczna;

 • własny gabinet w formie franczyzy;

 • własna praktyka online;

 • praca w gabinecie dietetycznym;

 • praca w cateringu dietetycznym;

 • działalność w internecie np. blogger albo influencer;

 • praca w firmie IT;

 • praca w publicznych np. szpital, przychodnie, sanepid, żłobki, przedszkola, szkoły;

 • praca naukowa na uczelni;

 • prowadzenie szkoleń dla korporacji i różnych klientów;

 • praca w firmach szkoleniowych;

 • praca w czasopiśmie branżowym lub mediów internetowych;

 • nauczyciel w szkole policealnej;

 • wykładowca na uczelni;

 • przedstawiciel medyczny;

 • pracownik w dużych firmach zajmujących się np. żywnością medyczną;

 • tworzenie etykiet produktów dla firm;

 • obliczanie wartości odżywczych dla lokali gastronomicznych;

 • praca na siłowni, sanatorium albo ośrodku SPA;


Dziedziny w jakich może się specjalizować Dietetyk :


Dietetyk Ogólny

Dietetyk współpracuje głównie z osobami zdrowymi, które mają problem z masą ciała, ale nie wynika on z dodatkowych chorób współistniejących. Zajmuje się żywieniem osób indywidualnych i żywieniem zbiorowym, edukacją żywieniową społeczeństwa oraz promocją zdrowego stylu życia.


Dietetyk Kliniczny

Podczas swojej pracy zajmuje się głównie współpracą z pacjentami, którzy mają jakieś jednostki chorobowe i to właśnie pod nie trzeba ułożyć interwencję żywieniową. To właśnie on ma wiedzę o tym czym i jak żywić pacjentów na różnych etapach choroby, aby nie dopuścić do jej rozwoju lub zapobiec stanom jej zaostrzenia, albo przyspieszyć leczenie, rekonwalescencję pacjentów. Przed wdrożeniem interwencji żywieniowej musi przeprowadzić wywiady żywieniowe, ocenia stan odżywienia pacjenta i sposób jego żywienia, wykonuje pomiary antropometryczne i analizuje wyniki badań laboratoryjnych, które określają poziom składników odżywczych w organizmie. Do jego zadań należ również przygotowanie materiałów edukacyjnych dla osób chorych i ich opiekunów oraz uczyć zasad prawidłowego odżywiania osoby zdrowe.


Dietetyk Sportowy

To właśnie on jest najbardziej kompetentną osobą, która potrafi najlepiej doradzić osobie aktywnej fizycznie, a także sportowcom amatorom i zawodowcom jak się prawidłowo odżywiać oraz jak łączyć trening z dietą i odpowiednią suplementacją. Ma on wiedzę jak odżywianie wpływa na wysiłek fizyczny i jak dzięki obu tym czynnikom osiągnąć oczekiwane rezultaty ćwiczeń.


Psychodietetyka

Specjalizacja ta w dietetyce funkcjonuje od niedawna. Osoba ta zajmuje się leczeniem nadwagi, nadwagi i otyłości, kiedy problem ten ma swoje podłoże emocjonalne. Wtedy zaburzenia odżywiania są jednym z powodów, który prowadzi do nadwagi i później do rozwoju choroby otyłości. Psychodietetyk ma za zadanie odnaleźć problem żywieniowy lub pozażywieniowych i dzięki temu może określić dlaczego dochodzi do niepowodzeń w odchudzaniu lub przybieraniu na wadze, zaplanować nowe nawyki żywieniowe, edukuje, motywuje i wspiera chorego, aby osiągnął wyznaczony cel.


Jakie uprawnienia trzeba mieć, żeby móc wykonywać właśnie ten zawód ?


Niestety na chwilę obecną ten zawód nie jest jeszcze uregulowany prawnie….

Dlatego tak naprawdę może go wykonywać każdy kto ukończy kurs, szkołę policealną albo studia. Jednak mimo wszystko do pełnego wykonywania właśnie tego zawodu są na potrzebne studia, które umożliwiają nam uzyskanie stopnia naukowego licencjat, magister, doktor albo profesor. Pierwsze uprawnienia daje nam już ukończenie studiów licencjackich na wyższych uczelniach medycznych.


Podczas tych studiów student realizuje m.in. takie przedmioty jak: socjologia żywienia; zdrowie publiczne; anatomia człowieka; fizjologia człowieka; biochemia ogólna i żywności; psychologia ogólna; żywienie człowieka; edukacja żywieniowa; genetyka; mikrobiologia ogólna i żywności; kwalifikowana pierwsza pomoc; produkcja żywności dietetycznej i funkcjonalnej; podstawy diagnostyki klinicznej; choroby zakaźne, zatrucia pokarmowe, żywienie w chorobach zakaźnych; epidemiologia żywieniowa z nadzorem sanitarno - higienicznym; parazytologia; kliniczny zarys chorób; pracownia dietetyki i planowania diet w wybranych przypadkach klinicznych; pracownia dietetyki i planowania diet; patofizjologia kliniczna; fizjologia wysiłku fizycznego; diagnostyka laboratoryjna; diagnostyka dietetyczna; leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo zależnych; zaburzenie odżywiania o podłożu psychogennym; farmakologia i farmakoterapia żywieniowa; analiza i ocena jakości żywności; chemia żywności; dietetyka pediatryczna; żywienie w chorobach metabolicznych i gastroenterologii; dietoprofilaktyka i dietoterapia chorób dietozależnych; metody oceny stanu odżywienia w warunkach domowych i szpitalnych; stan odżywienia człowieka z elementami antropometrii; toksykologia i bezpieczeństwo żywienia; technologia żywności i potraw oraz towaroznawstwo; medyczne aspekty organizacji stanowisk pracy; nutrigenomika; interakcja leku z pożywieniem; postępowanie dietetyczne w zatruciach ostrych i przewlekłych; produkcja potraw i posiłków wegetariańskich w profilaktyce i leczeniu chorób; położnictwo i ginekologia z elementami żywienia kobiet w ciąży i połogu; żywieniowe czynniki ryzyka zagrażające zdrowiu kobiet w wieku prokreacyjnym.


W następnym wpisie opowiem Wam jak wyglądają studia na kierunku: dietetyka kliniczna i czy zawsze wiedziałam, że właśnie z tym zawodem chcę związać swoją przyszłość …...


Bibliografia:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dietetyk

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dietetyka

55 wyświetleń0 komentarzy
Post: Blog2_Post
bottom of page